Aktuellt

Sedan 8 mars 2022 ingår Överenskommelsen i Strategisk Grupp Integration (SGI). Här hittar du en sammanfattning över läget.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att se hur Region Halland och Idéburen sektor kan samverka kring psykisk hälsa.

Vi träffas regelbundet. Här hittar du en lista på kommande och tidigare konferenser och dialogmöten.

Här hittar du den Halländska Överenskommelsens handlingsplan och våra övergripande mål.

Snabba nyheter