Aktuellt

Ansvaret för Överenskommelsens genomförande är delat mellan alla signerande parter. Men för att inte tappa momentum så har det bildats en nätverksgrupp.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att se hur Region Halland och Idéburen sektor kan samverka kring psykisk hälsa.

Vi träffas regelbundet. Här hittar du en lista på kommande och tidigare konferenser och dialogmöten.

Här hittar du den Halländska Överenskommelsens handlingsplan och våra övergripande mål.

Snabba nyheter