Om oss

Den Halländska Överenskommelsen är ett nätverk för ökas samverkan i Halland. Tillsammans är vi 38 regionala organisationer med verksamheter inom en stor bredd.

Vi träffas regelbundet för att diskutera hur vi kan göra Halland bättre. Mellan våra träffar har det bildats flera enskilda projekt och långsiktig verksamhetsutveckling.

Var med ni också!

Alla är välkomna att ansluta sig. Kontakta Överenskommelsens processledare Rebecca Nordström om du vill veta mer.

Den Halländska Överenskommelsen drivs genom Bästa samverkansplatsen, som är ett uppdrag från Region Halland och administreras av Hallands bildningsförbund.