En Halländsk samverkan

Ingen samhällsaktör kan lösa stora samhällsutmaningar helt ensam – vi måste arbeta tillsammans.

Många blandar ihop samverkan med samordning och samarbete. Det som gör samverkan unikt är att det krävs att alla parter går utanför sin vanliga organisations vanliga struktur och arbetssätt.

I Halland har vi sedan 2019 en överenskommelse om att offentlig och idéburen sektor vill och bör samverka mer. Överenskommelsen fungerar som en plattform som lyfter förutsättningsfrågor och skapar möjligheter för er att träffa andra att samverka med.

Den Halländska Överenskommelsen är en plattform för samverkan

Det innebär bland annat att överenskommelsen inte utför någon verksamhet eller driver några egna projekt. Däremot så kan överenskommelsen hjälpa till med processledning, informationsspridning och uppsamling av aktörer för att assistera att en idé förverkligas.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för ökad psykisk hälsa.

Överenskommelsens forum

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Arbete med flyktingmottagande från Ukrainska 

Sedan den 8:e mars 2022 ingår den Halländska Överenskommelsen i Strategisk Grupp Integration (SGI). Gruppen består av länsstyrelsen, Region Halland, de halländska kommunerna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och den Halländska Överenskommelsen.

En liten samverkansguide

Under 2019 togs ”En liten samverkansguide” fram. Det är ett stödmaterial som kan användas för att lägga en så stabil grund som möjligt innan ni startar upp samarbeten.

Deltagande i nätverk

Strategisk Grupp Integration (SGI)
Suicidprevention i Halland.
Samverkan mellan idéburna och Psykiatrin i Halland.
Västsvenska Strukturfondspartnerskapet
INIP – Interregionala Nätverket Idéburna Processledare