Tillsammans för bättre
samverkan i Halland!

Halland blir bättre när vi jobbar tillsammans. Sedan 2015 har Region Halland och idéburna aktörer i Halland arbetat för att fördjupa våra relationer för att vi ska kunna ta oss an samhällsutmaningar tillsammans. Därför har vi deklarerat att vi vill samverka mer och vilka principer som ska gälla genom vår plattform ”den Halländska Överenskommelsen” (2019).

Vi tror att vår region blir bättre när det är fler som arbetar för ett socialt hållbart samhälle präglat av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter.

hok-fram

Samverkan

Samverkan

Plattformen

Plattformen

Aktiviteter

Aktiviteter

Kontakt

Kontakt