Tillsammans för bättre
samverkan i Halland!

Halland blir bättre när vi jobbar tillsammans. Sedan 2015 har Region Halland och idéburna aktörer i Halland arbetat för att fördjupa våra relationer för att vi ska kunna ta oss an samhällsutmaningar tillsammans. Därför har vi deklarerat att vi vill samverka mer och vilka principer som ska gälla genom vår plattform ”den Halländska Överenskommelsen” (2019).

Vi tror att vår region blir bättre när det är fler som arbetar för ett socialt hållbart samhälle präglat av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter.

hok-fram

Nyheter

Starkare än förr!

Samverkanskonferensen 2021 bygger vidare på tidigare diskussioner om känsla av sammanhang, jämlik hälsa och demokrati. Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor har potential att stärka varandras arbete att skapa ett Halland med bättre förutsättningar för att skapa den bästa livsplatsen tillsammans.

Föreningars livskraft i en ny tid

Har du funderat på varför ett fritt föreningsliv är skyddat i Sveriges grundlag? Eller vad det är som gör att vissa föreningar har enklare än andra att locka till sig nya medlemmar?

Kartläggning: regionerna och civilsamhället

Under 2020 genomförde Myndigheten för civilsamhällesfrågor (MUCF) en kartläggning där regionerna fick uppge hur deras samverkan med civilsamhället* ser ut. 20 av 21 regioner svarade på enkäten och nu har MUCF sammanställt svaren.

En högre grad av samverkan – en högre nöjdhet.

nder 2020 genomfördes en kartläggning av Region Hallands nämndsekreterares syn på regionens samverkansarbete och deras kännedom om den Halländska Överenskommelsen (HÖK). Överenskommelsen är känd bland de nämndsekreterare som svarat.

Ett tröstebrev till de socialt distanserade: om behovet av gemensam tröst

”Sörj inte, organisera er,” var Joe Hills berömda sista ord. Kanske menade han att det gemensamt organiserade handlandet är en sorts tröst som vi kan ta till när de problem som vi brottas med är så stora att vi inte omedelbart kan lösa dem.

Summering av 2020 års samverkanskonferens!

Årets samverkanskonferens hölls på temat ”Psykisk hälsa, under och efter Covid-19”. Den psykiska hälsan i Halland har varit ett fokusområde för den Halländska Överenskommelsen under hela 2020. Utbrottet av Covid-19 gjorde att behovet av att stärka Hallänningarnas hälsa kom i ett nytt ljus, med ökad angelägenhet. Människor mår bra av att känna sammanhang, förstå sin […]

Samverkan

Samverkan

Plattformen

Plattformen

Aktiviteter

Aktiviteter

Kontakt

Kontakt