Tillsammans för ett bättre Halland!

Halland blir bättre när vi jobbar tillsammans. Sedan 2015 har Region Halland och Hallands idéburna aktörer arbetat för att vi ska kunna ta oss an fler samhällsutmaningar tillsammans.

Vi tror att vår region blir bättre när det är fler som arbetar för ett socialt hållbart samhälle präglat av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter.

Aktuellt från nätverksgruppen

Utvecklingsarbete

Konferenser
och dialogmöten

Handlingsplan 2020-2024