Aktuellt från nätverksgruppen

Ansvaret för Överenskommelsens genomförande är delat mellan alla signerande parter. Men för att inte tappa momentum så har det bildats en nätverksgrupp. Gruppen har som uppgift att initiera övergripande processer, samordna information om arbetet och följa upp hur undertecknade parter förhåller sig till överenskommelsen, men också att arrangera den årliga samverkanskonferensen. Arbetet leds av Rebecca Nordström, processledare från Hallands bildningsförbund.

2023
Tema år: Långsiktighet
Fokusområde: Gemenskap – ingen ska lämnas utanför!
Aktiviteter:

  • Samverkanskonferens med tema långsiktighet
  • Workshop kommande sakområden
  • Dialogmöten ”HÖK efter 2024”
  • Publikation: metoder för samverkan
  • Framtidsforum: Föreningslivets utmaningar och möjligheter – engagemang, medlemsrekrytering och det ideella ledarskapet

Nätverksgruppens möten 2023

6 Februari (Minnesanteckningar)
22 Mars (Minnesanteckningar)
1 Juni (Minnesanteckningar)
13 September (Minnesanteckningar)
24 Oktober (Minnesanteckningar)
12 December (Minnesanteckningar)

Idéburna

Sandra Hidgård
Sofie Johansson
Leif Andersson
Maritha Johansson
Kristina Hallén Flaa
Michael Coyet
Torbjörn Lagergren
Marion Eckardt
Rebecca Nordström, processledare

Region Halland

Staffan Carlsson
Anette Johansson
Yvonne Danielsson
Camilla Frejd
Anders T. Carlsson
Malin Niedomysl

Länsstyrelsen

Lisa Hansson (adj.)

Parterna

Vill din organisation ansluta sig till den Halländska Överenskommelsen?

Kontakta Processledare Rebecca Nordström för mer information.