Konferenser och dialogmöten

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Kommande tillfällen att träffas:

23 mars
Utbildning:

Idéburet offentligt partnerskap och upphandling för idéburna.

När två eller fler parter ska samverka behöver flera val göras på vägen. Ett av de vägskälen som många är nervösa för är vilken metod som kan användas för att finansiera samarbetet på. Ibland räcker det med ett föreningsbidrag, ibland behövs ett partnerskap och ibland ska verksamheten upphandlas. Från 1 jan 2023 är det dessutom möjligt att reservera kontrakt inom LOU och LOV till idéburna som uppfyller vissa krav.

På utbildningen kommer du få lära dig de juridiska aspekterna på när det är möjligt att använda finansieringsformerna, vilka för- och nackdelar de har och i vilka situationer de inte bör användas. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vilka verktyg och modeller som finns och öka chansen till mer ändamålsenliga och medvetna val.

Utbildningen sker 23:e mars, kl. 9-16.
Målgruppen för utbildningen är offentliga tjänstepersoner och politiker på strategisk nivå, upphandlare, samt förtroendevalda och tjänstepersoner inom idéburen sektor.

Kostnad för idéburna organisationer: 500 kr.
Kostnad för offentliga aktörer: 1000 kr.
Medverkande:
Ludvig Sandberg, utvecklingsledare Göteborgs stad
Sofia Åberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Utbildningen arrangeras av den Halländska Överenskommelsen, som består av 40 idéburna organisationer och Region Halland. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

15 november 2022 – Samverkanskonferens, kl. 17-20, Katrinebergs folkhögskola
Samverkanskonferens 2022: Tillit går åt båda hållen!
Öppenhet och insyn skapar legitimitet, tillit och ökar chansen för delaktighet. Jo, så säger faktiskt forskningen. Men bara om det också kompletteras med en förståelse för att vi ibland tycker och vill annorlunda. Det är inget nytt i samverkanssammanhang, men det är något vi sällan talar om.

Frågor om insyn och öppenhet brukar bara diskuteras när det kommer till misstro eller kontroll. Men har du tänkt på att öppenhet och insyn också ger bättre förutsättningar att få stöd och förståelse för när något går åt skogen eller när något inte blev som ni först trodde?

Lars Trädgårdh, professor vid Marie Cederschiölds högskola, berättar om tillitsforskning och intressekonflikter i balansen mellan tillit, kontroll och förtroende.