4Hs läger är en väg in i föreningslivet

Vi tog oss en pratstund med Ellen Svensson på Hallands 4H. De har arrangerat lägerverksamhet för barn och unga sedan starten för drygt 100 år sedan.

Varför arrangerar ni läger? 
Läger är väldigt mycket 4H och en bra engagemangsmotor. Vi får in deltagare genom att ge dem sommarens bästa vecka på en gård med gemenskap, djur och lekar. Med ledare som har stor kärlek till läger och som vill skapa minnen tillsammans. På lägret får man reda på hur man gör för att gå med i en av våra många 4H-klubbar eller hur man startar en egen 4H-klubb där man bor. 

 2. Vad skiljer era läger från andra? 
Till oss är man välkommen som man är, man behöver inte ha ett speciellt intresse eller ha förkunskaper. Vi välkomnar också unga med funktionsnedsättning. Allt vi gör under lägret går ut på att alla ska ha ett fantastiskt äventyr tillsammans i en trygg miljö. Deltagarna lär sig nya saker och få känna sig fria och få nya vänner på sina egna villkor. Sammantaget blir det unika läger. 

3. Skiljer sig verksamheten på era läger från er vanliga ”ordinarie” verksamhet?
Ja på flera sätt. 4H fokuserar på ungas organisering, trygghet och demokrati enligt vårt motto Av unga för unga. Det återspeglas i all vår verksamhet. Men några viktiga skillnader är: 
• Lägren arrangeras under sommaren, till skillnad från den ordinarie verksamheten som mestadels pågår under resten av året. 
• Deltagarna på lägren känner oftast inte varandra, till skillnad från den ordinarie verksamheten där deltagarna ses regelbundet. 
• Våra unga lägerledare har en anställning, vilket sällan är fallet i ordinarie verksamhet.

4. Vilka mervärden har era läger? 
Oj, det finns många! Här är några exempel: 
Lärande – deltagarna lär sig mer om friluftsliv, djurskötsel, matlagning och vikten av städning. 
Gemenskap – möjlighet att träffa nya vänner. Utveckling – möjlighet att lära känna sig själva och utvecklas (självkänsla, ledaregenskaper och sociala färdigheter).
Arbetstillfällen: Lägren skapar arbetstillfällen för över 40 unga ledare. Lägren är ett första föreningsengagemang som kan göra unga intresserade av fler aktiviteter så att de på sikt lär sig mer om föreningsdemokrati. 

5. Vilka utmaningar har ni?
4H vill lyfta fram betydelsen av organiserad frivillig verksamhet för unga (utöver idrott och kultur) i samhället. För att kunna säkerställa läger och övrig verksamhet av högsta kvalité krävs det resurser. Att behålla våra duktiga ideellt engagerade ungdomar är en pågående utmaning. Vi utmanar både offentlig och privat sektor att samarbeta mer med oss för att visa detta samhällsvärde.

Titta gärna på deras hemsida 4h.se/halland och följ dem på sociala medier. Stor varning för inspiration!