Föreningar som växer! (Del 3)

Friluftsfrämjandet arbetar med att skapa möjligheter för fler att hitta ut i naturen där de lever och verkar. Det behövs inte långa resvägar eller utrustning för att skapa en bra vana där naturen är en plats för både äventyr, upptäckarglädje och rörelse för alla åldrar.

Under pandemin var det många föreningar som drabbades av sjunkande medlemstal. En organisation som hanterade en motsatt situation var Friluftsfrämjandet. I samband med pandemin så var det många familjer som valde att hemestra och då valde olika typer av friluftsaktiviteter, alltifrån kanadensarpaddling, vandring, mtb eller annan verksamhet. Under perioder var det svårt att hantera de snabbt ökade medlemmarna som ville ut i skog och mark när andra aktiviteter begränsades.

Anna Haglund, verksamhetsledare och utbildningssamordnare på Friluftsfrämjandet Väst, beskriver hur Friluftsfrämjandets medlemmar har ökat succesivt nationellt och att förutsättningarna för det har varit att satsa på fler ledare som vill skapa fler äventyr för fler medlemmar i lokalavdelningarna. Andra verksamheter har också utvecklats för att locka fler, som exempelvis MTB, mountainbike.

Ökad kunskap om ideellt engagemang behövs
På frågan om vad Friluftsfrämjandet ser för hinder för att kunna växa ännu mer, svarar Anna Haglund:

Friluftsfrämjandet, likt många andra föreningar, behöver öka kunskapen om det ideella engagemanget och vad det betyder för den enskilda individen som är intresserad. Här finns stora möjligheter för den egna personliga utvecklingen och samtidigt bidra till folkhälsa, kunskap, gemenskap och demokrati.

Läs mer om Friluftsfrämjandet här.

Under vinjetten ”Föreningar som växer!” får du ta del av exempel på föreningar på frammarsch. Vad är orsaken till att föreningen växt och vad finns för hinder för att kunna växa ännu mer? Tipsa gärna om fler exempel att lyfta fram! rebecca@hbf.se