0

Karta: Idéburna lokaler!

Under våren var det flera som hörde av sig till mig i jakt på bra lokaler för att hålla möten, aktiviteter och konferenser i. Lokalerna som efterfrågades var i varierande storlek och skulle också [...]

0

Föreningar som växer! del 2

Det finns flera anledningar till att föreningar växer. I den här delen får du ta del av Rädda barnens lokala verksamhet i Halmstad. Föreningen såg ett stort behov av att skapa verksamhet för barn [...]

0

Föreningar som växer! Del 1

När Rysslands krig mot Ukraina bröt ut i februari 2022 såg flera frivilliga försvarsorganisationer ett ökat intresse från såväl samhället som nya medlemmar. Fler såg betydelsen av att stärka det [...]

0

Vi välkomnar tre nya parter!

Vid varje samverkanskonferens brukar ett antal organisationer upptäcka att de inte signerat Överenskommelsen. I vår samverkan så försöker vi att inte tränga oss på, utan låter alla få vara med [...]

0

Tillit går åt båda hållen!

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en konferens som syftar till att stärka relationen mellan offentlig och idéburen sektor i Halland. I år ville vi lyfta upp frågor om tillit, [...]

0

Arbetsgruppen 2023

Under våren har arbetsgruppen bland annat jobbat med att titta på hur de idéburna representanterna i arbetsgruppen tillsätts. Vi skulle vilja kolla med er hur ni ser på det hela.