Arbetsgruppen 2023


Under våren har arbetsgruppen bland annat jobbat med att titta på hur de idéburna representanterna i arbetsgruppen tillsätts. Vi skulle vilja kolla med er hur ni ser på det hela.

Idag står det i HÖK att Region Halland tillsätter sina tre representanter internt och utser tre personliga ersättare. Arbetsgruppens idéburna representanter väljs av de idéburna parterna i samband med den årliga samverkanskonferensen. De senaste två åren har vi haft nöjet att ha fler intresserade än de åtta platser som finns tillgängliga. Men det innebär också att vi har behövt ha en urvalsprocess och den har inte varit bra. Alla som nominerats in till arbetsgruppen har träffats för att gemensamt komma fram till vilka som ska vara med. I praktiken har alltså personer självmant fått dra tillbaka sitt intresse. Väldigt plågsamt för alla parter och särskilt missgynnande för de som inte suttit i arbetsgruppen tidigare.

Tidigt i arbetet slogs det fast att HÖK ska vara ett nätverk. Det innebär att det inte finns och inte ska finnas en valberedning som har i uppgift att ta fram kandidater. Principen om nätverk handlar tillstörsta del om att alla parter ska ha makt över sitt eget engagemang i Överenskommelsesammanhang utan krav och tvång. Då återstår i stort sätt två vägar för att ta fram personer till arbetsgruppen – aktiv rekrytering från processledaren eller intresseanmälningar från alla parter och ett urval från processledaren och de idéburna representanter som redan är utsedda att sitta i arbetsgruppen för nästa år (idéburna utses på samverkanskonferensen på två år växelvis).

Hur ser du på frågan? Hör av dig till rebecca@hbf.se