Tillit går åt båda hållen!

Igår hade vi samverkanskonferens ”Tillit går åt båda hållen!”

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en konferens som syftar till att stärka relationen mellan offentlig och idéburen sektor i Halland. I år ville vi lyfta upp frågor om tillit, kontroll och förtroende för våra verksamheter och för våra samarbeten.

Deltagarna ombads också att sätta sig in i olika perspektiv. Exempelvis: Hur gör vi när våra verksamheter som består av många ”högtillitare” vill nå eller rikta sig till ”lågtillitare”?

Tack alla som kom och tack till Lars Trägårdh som medverkade innan dialogerna!