Föreningar som växer! Del 1

Ann Wallnedal, Civilförsvarsförbundet Halmstad

När Rysslands krig mot Ukraina bröt ut i februari 2022 såg flera frivilliga försvarsorganisationer ett ökat intresse från såväl samhället som nya medlemmar. Fler såg betydelsen av att stärka det svenska totalförsvaret.

Det ökade intresset gjorde att Ann Wallnedal, ordförande på Civilförsvarsförbundet Halmstad, fick upp förhoppningen om det äntligen skulle gå att få till fler samarbeten mellan de halländska kommunerna och frivilliga resursgrupper (FRG). Genom FRG-samarbeten träffas och övar de frivilliga försvarsorganisationerna och kommuner tillsammans på krissituationer och etablerar en ordning för vem som ska göra vad och vilka kontaktvägar som finns, om krisen kommer. Det kan handla om allt från att ordna transporter, ställa upp värmestugor eller se till att barnen på förskolan tas om hand.   

Tyvärr har förhoppningen inte slagit in. Den enda FRG som fanns i Halland avvecklades vid årsskiftet på grund av finansieringsfrågor. Det sätter fingret på svårigheten att å ena sidan höra hur viktigt det är att skapa förutsättningar för hela samhället och bidra till totalförsvaret, å andra att kommunerna ”bör” se till att FRG etableras.

Statens otydlighet skapar en osäkerhet och gör att samarbetet oftare hänger på enskilda tjänstepersoner än kommuners självinsikt om vilken livförsäkring de frivilliga resursgrupperna kan utgöra och värdet i att regelbundet öva krisberedskap innan krisen står för dörren.

Ann Wallnedal menar att staten, som ansvarar för rikets säkerhet, ska peka med hela handen, finansiera och kräva att det finns samverkan kring krisberedskap i landets alla 290 kommuner.

Civilförsvarsförbundet är en organisation med fokus att utbilda, informera och hjälpa till i kris. Förbundet finns i hela Sverige och är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som pekats ut som en del av det civila totalförsvaret. Civilförsvarsförbundets medlemmar är nyckelspelare i att underlätta i händelse av kris och är en aktiv part i att bygga upp ett robust totalförsvar, stärka hemberedskapen och höja kunskapen kring hjärt- och lungräddning.

Under vinjetten ”Föreningar som växer!” får du ta del av exempel på föreningar på frammarsch. Vad är orsaken till att föreningen växt och vad finns för hinder för att kunna växa ännu mer? Tipsa gärna om fler exempel att lyfta fram! rebecca@hbf.se