Föreningar som växer! Del 1

När Rysslands krig mot Ukraina bröt ut i februari 2022 såg flera frivilliga försvarsorganisationer ett ökat intresse från såväl samhället som nya medlemmar. Fler såg betydelsen av att stärka det [...]