Vi välkomnar tre nya parter!

Vid varje samverkanskonferens brukar ett antal organisationer upptäcka att de inte signerat Överenskommelsen. I vår samverkan så försöker vi att inte tränga oss på, utan låter alla få vara med [...]

Tillit går åt båda hållen!

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en konferens som syftar till att stärka relationen mellan offentlig och idéburen sektor i Halland. I år ville vi lyfta upp frågor om tillit, [...]