Tillsammans för bättre
samverkan i Halland!

Halland blir bättre när vi jobbar tillsammans. Sedan 2015 har Region Halland och idéburna aktörer i Halland arbetat för att fördjupa våra relationer för att vi ska kunna ta oss an samhällsutmaningar tillsammans. Därför har vi deklarerat att vi vill samverka mer och vilka principer som ska gälla genom vår plattform ”den Halländska Överenskommelsen” (2019).

Vi tror att vår region blir bättre när det är fler som arbetar för ett socialt hållbart samhälle präglat av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter.

hok-fram

Nyheter

heart-gd2507b7fd_640
KRIGET I UKRAINA OCH FLYKTINGMOTTAGANDET

Sedan 7:e mars ingår den Halländska Överenskommelsens processledare i länsstyrelsens, Region Hallands, migrationsverkets och kommunernas strategiska grupp integration (SGI).

namnlos
Framtidsforum: återstart

Datum:  31 maj, kl. 16-19
Efter flera år då människor inte har kunnat mötas behöver vi nu få människor att engagera sig i föreningsliv och folkbildningsverksamhet igen.

Engagera dig i en kommitté!

Sedan 2021 har vi jobbar med kommittéer i vår Överenskommelse. Det är ett sätt som gör att fler organisationer kan vara med och ta fram underlag och driva vår process framåt.