Samverkan

Ingen samhällsaktör kan lösa stora samhällsutmaningar helt ensam
– vi måste arbeta tillsammans.

I Halland har vi sedan 2019 en överenskommelse om att offentlig och
idéburen sektor vill och bör samverka mer för att skapa ett samhälle präglat
av delaktighet, tillit och förståelse för varandras olikheter. Överenskommelsen utgår från sex principer som ska säkerställa att samverkan sker på ett sjysst sätt: dialog, långsiktighet, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, mångfald, samt kvalitet.

 

Läs den Halländska Överenskommelsen i sin helhet här.

 

Den Halländska Överenskommelsen arbetar i huvudsak efter två modeller för samverkan: Dela erfarenheter, träffas och skapa samsyn, samt Göra tillsammans.

action-2277292_640
IMG_4703

Dela erfarenheter, träffas och skapa samsyn

Genom att träffas skapas inte bara kunskap om varandra, utan också möjligheter att bolla idéer. I Halland finns det flera forum som skapar relationer mellan olika organisationer. Forumen kan ha en bred karaktär eller avgränsas till en specifik fråga.

Överenskommelsens forum

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Dialoger om specifika frågor arrangeras löpande. Håll utkik i nyhetsbrevet eller på Aktiviteter.

Har du en fråga som du vill diskutera med andra? Hör av dig!

Göra tillsammans

Den Halländska Överenskommelsen är en plattform för samverkan. Det innebär bland annat att överenskommelsen inte utför någon verksamhet eller driver några egna projekt. Däremot så kan överenskommelsen hjälpa till med processledning, informationsspridning och uppsamling av aktörer för att assistera att en idé förverkligas.

Under 2019 skapade arbetsgruppen ”En liten samverkansguide”. Det är ett stödmaterial som kan användas för att lägga en så stabil grund som möjligt innan ni startar upp samarbeten.

startup-594090_1920
processtd