Samverkanskonferens:
PSYKISK HÄLSA, UNDER OCH EFTER COVID-19

När: 12 november, kl. 16.00–19.00
Var: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Idéburen sektor, tjänstepersoner och politiker från offentlig sektor
Anmälan: senast 8 november, via formuläret längst ner på den här sidan eller till rebecca@hbf.se

 

Människor mår bra av att känna sammanhang, förstå sin tillvaro och känna till vilka strategier man kan använda sig av för att påverka sin situation. Alla dessa behov sattes ur spel i våras när Covid-19 fick samhällsspridning och fokus ställdes om för att hindra smittspridningen genom begränsade kontakter. Dessutom rådde ett oklart läge både kring kunskapen om viruset och vilka strategier som var lämpliga. Ett läge där vi inte kan träffas som förr, där vi inte vet hur tillvaron kommer se ut och där vi ständigt anpassar oss till ny kunskap, är en grogrund för psykisk ohälsa. Risken att ohälsan sprider sig till nya personer och fördjupas hos redan utsatta grupper, är överhängande.

Trots att vi fortfarande befinner oss mitt i pandemin vill vi lyfta frågan om hur vi kan arbeta med att motverka ohälsa. Vi tror att gemensamma krafter och ett medvetet arbete kan stärka både individer och samhället i stort. Vi kan göra stor skillnad! Samverkanskonferensen 2020 har därför temat ”Psykisk hälsa under och efter Covid-19”. Under kvällen får du ta del av exempel på hur man kan jobba, vad som är viktigt och chansen att diskutera hur vi kan samverka kring denna viktiga fråga.

 

PROGRAM:

Karolina Enquist Källgren: Det gemensammas roll för den personliga trösten

Utifrån idéhistoriska nedslag förs tankar kring lidande och tröst. Tröst är en fråga som ofta förknippas med en handling riktad till barn. Men hur kan vi hitta gemensamma metoder och språk för att beskriva tröst som riktas till vuxna? Är människors lidande ett kollektivt problem eller ett individuellt? Hur kan vi skapa en gemenskap som gör det möjligt att hantera olika former av lidande, resonerar Karolina Enquist Källgren som är biträdande lektor i idé- och lärdomshistoria på Stockholms universitet om.

 

Ing-Marie Wieselgren: Kraftsamling för psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) tog våren 2019 initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa. Utgångspunkten var att psykisk hälsa berör alla och att lösningarna därför måste vara breda. De finns såväl inom samhällsplaneringen som inom stöd och hjälp till de mest behövande. Under våren har kraftsamlingen blivit ett verktyg för att samla förslag om hur coronakrisens effekter på människors psykiska hälsa ska mötas. Ing-Marie Wieselgren är projektchef för ”Kraftsamling psykisk hälsa” på SKR.

 

Conradin Weindl: Luften är fri!

Naturvandringar eller andra utomhusaktiviteter har fått en uppmärksamhet som en av de mer coronasäkrade aktiviteterna. 2021 är friluftslivets år och uppmärksammas i en nationell satsning där fokus ligger på att expandera människors kunskap om och närhet till naturen. Conradin Weindl är friluftsstrateg på länsstyrelsen och samordnar ”Luften är fri” i Halland och vill att din organisation ska vara med och expandera människors närhet till naturen.

 

Gruppdiskussioner: Hur kan vi göra något åt pandemins effekter tillsammans?

 

Från ca 18.30:

Rapport från Den Halländska Överenskommelsen.

Överenskommelsens idéburna parter väljer åtta representanter till arbetsgruppen

 

För den som känner sig lite osäker på Zoom, så kommer en teknisk guide att skickas ut tillsammans med möteslänken. Vill man testa verktyget praktiskt anordnas en genomgång den 5:e november kl. 16 eller efter överenskommelse. Skriv i anmälan om du vill testa innan.

Bokningar

Anmälan är stängd för detta evenemang.