Från ord till handling – förutsättningar att skapa den Bästa livsplatsen 2035

 In Dialogmöte

DATUM: 26:e maj, 2021
TID: 18:00 – 20:00
PLATS: Digitalt, via Zoom
MÅLGRUPP: Ideellt engagerade, tjänstepersoner och förtroendevalda inom Idéburen sektor, så som ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och kooperativ. Tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23:e maj, 2021

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har pågått sedan 2018. Strategin beskriver färdriktningen för hur Halland fram till 2035 och samlas under parollen ”Bästa livsplatsen”. I strategin, som antogs av regionfullmäktige 28 april 2021, beskrivs tre styrkor och tre utmaningar för Halland. Strategin anger också att alla har en roll att spela i Hallands utveckling och att strategins genomslag är helt beroende av att det är många aktörer som bidrar tillsammans.

Under kvällen får du ta del av Jörgen Preuss tankar kring samverkans roll för Halland som Bästa livsplats. Jörgen är regiondirektör och har därmed ansvar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Deltar gör även representanter för regionens genomförandestrategier inom hälso- och sjukvård, kultur respektive hållbar tillväxt, samt representanter för Region Hallands förtroendevalda. Kvällen innehåller dessutom samtal kring Hallands styrkor och utmaningar, där du får möjlighet att resonera tillsammans med andra om vilken roll idéburen sektor har i att stärka Hallands roll som Bästa livsplats, och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för denna utveckling.

 

Anmäl i kommentarsfältet i bokningsformuläret vilken av följande gruppsamtal du vill delta i:

1. En attraktiv region som har goda förutsättningar för en hållbar utveckling (styrka)
2. En plats präglad av närhet och tillgänglighet (styrka)
3. Ett läge och ett engagemang som skapar samarbetsmöjligheter (styrka)
4. Den demografiska utmaningen: Stärka Halland genom en god och långsiktig ekonomisk utveckling (utmaning)
5. Platsutmaningen: Stärka en hållbar närmiljö och en attraktiv livsmiljö i hela Halland (utmaning)
6. Demokratiutmaningen: Stärka Halland genom delaktighet och tillit (utmaning)

OBS! Mötet sker under förutsättning att Regionfullmäktige klubbar den Regionala utvecklingsstrategin den 28:e april.

Bokningar

Dialogmötet är kostnadsfritt.