MÖTE: Dialog om Region Hallands Tillväxtstrategi
DATUM: 1 mars
TID: 14:30 – 17:00
PLATS: Digitalt via zoom. Länk skickas efter anmälan.

 

Hej och välkommen till en första inblick och samtal om kommande Tillväxtstrategi  

 

Tillväxtstrategi för Halland börjar nå slutet av sin giltighetstid, och det är tid att tillsammans undersöka vad vi behöver rikta fokus mot de kommande åren 2021-2028. Tillsammansskapet är den avgörande pusselbiten för att strategin ska kunna möjliggöra förflyttningar, därför bjuds du nu in till samtal om strategin.

Region Hallands tjänstepersoner vill undersöka om vi tillsammans ser samma utvecklingsområden för Halland och om Regionen uppfattat det ni uttryckte vid dialogerna i framtagandet av de nya Regionala utvecklingsstrategin rätt. En viktig fråga för mötet är: Möjliggör strategin att vi kan uppnå mer tillsammans?

Regionens tjänstepersoner kommer berätta om processen och gå igenom det som benämns ”startmaterial” som är framtaget av tjänstepersoner tillsammans med Region Hallands politiker. Startmaterialet bygger på nuvarande strategi och är uppdaterad utifrån en analys och de steg som tagits tack vare innevarande strategi.  Vid mötet lägger vi särskilt fokus på området jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor.

 

Anmälan sker via formuläret nedan, eller till rebecca@hbf.se

Bokningar

Anmälan är stängd för detta evenemang.