Aktuellt om flyktingmottagandet från Ukraina

Sedan den 8:e mars 2022 ingår Bästa samverkansplatsen i Strategisk Grupp Integration (SGI). Gruppen består av länsstyrelsen, Region Halland, de halländska kommunerna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Bästa samverkansplatsen.

Fördelningstal i Halland
Som en följd av att kommunerna tar över ansvaret för mottagandet för skyddsbehövande, tas det fram fördelningstal på kommunnivå.

Kungsbacka     330
Varberg            248
Falkenberg      109
Halmstad          206
Hylte                  10
Laholm              65
Tot. Halland     968

Statistik från Migrationsverket

Migrationsverket publicerar statistik varje vardag på sin hemsida. Siffrorna hittar du här: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html

Viktigt att särskilja på olika faser/funktioner i mottagandet

Generell tankeuppdelning:

  1. Akutläge – ”tak över huvudet” – primärt Röda Korset, svenska kyrkan och motsvarande. Behov: startskott, information
  2.  Etablering – ”att hitta marken under fötterna” – primärt studieförbund och relevanta intresseorganisationer. Behov: uppdrag, finansiering, information
  3.  Vardag – ”meningsfull fritid” – primärt lokala hobby- och idrottsföreningar Behov: samordning, lokala samverkansplattformar för information

Kommunerna har ansvar för mottagandet

Den 1:a juli tar kommunerna över ansvaret för de personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att Migrationsverket fortsatt har ansvar för övriga asylsökanden och att kommunerna ansvarar för boende och logi för skyddsbehövande från Ukraina.

Arbetsförmedlingen har information på Ukrainska

Arbetsförmedlingen har sammanställt frågor och svar på t.ex. arbete och samordningsnummer, arbetstillstånden som beviljas i samband med uppehållstillstånd, stöd från arbetsförmedlingen och liknande. Informationen finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska: https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska/svenska/ar-du-fran-ukraina

Flyktingars rätt till sjukvård
Region Halland ansvarar för sjukvården. De har tagit fram ett informationsblad som handlar om hälsoundersökning och hur man söker vård och riktar sig till de som nyss kommit till Sverige. Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina – Region Halland

Information om flyktingar som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och vård finns här: https://www.1177.se/en/Halland/other-languages/other-languages/soka-vard/soka-vard-om-du-ar-asylsokande-eller-papperslos—andra-sprak/

Bästa samverkansplatsens roll i SGI
Min roll skulle vara att upprätthålla en regional dialog om frågan på ett mer samordnat sätt, så att idéburna perspektiv och samverkan finns med i ett tidigt stadie.

Samverkansforum i kommunerna
I alla kommuner finns forum för samverkan mellan kommunen och de frivilligorganisationer som agerat under det akuta ”tak över huvudet”-läget. Bästa samverkansplatsen fortsätter att lyfta att det framöver behövs fler forum som samverkar kring etablering och aktiviteter (det som beskrivits som ”hitta mark under fötterna” och ”hitta en vardag”). Det är viktigt att särskilja forumen eftersom de olika faserna präglas av olika behov och aktiverar olika typer av idéburna aktörer. Under perioder kommer forumen behöva verka parallellt.

Information som är bra att känna till:

  • En giltig ID-handling som visar att personen har sitt ursprung i Ukraina, fungerar som en giltig biljett i kollektivtrafiken i Hallandstrafiken.
  • Alla som vill skicka exempelvis konserver, hygienprodukter och kläder till krigets Ukraina kan göra det gratis genom Postnord. Postnord tar emot paketen på sina företagscenter och det behövs ingen adress på dem. Paketen transporteras till Polen som samordnar leveranserna till Ukraina.
  • Operatörerna Tre och Telia donerar SIM-kort, som är förladdade med samtal och datatrafik, till flyktingar från Ukraina. Tre söker efter organisationer som kan hjälpa till att fördela korten på olika ställen i Sverige