Aktiviteter

Nätverk

 • Suicidprevention i Halland.
 • Samverkan mellan idéburna och Psykiatrin i Halland.
 • Referensgrupp MUCF

Aktiviteter

 • 28:e April: Föreningars livskraft i en ny tid
 • Framtidsforum: Så öppnar ni smittsäkert!
 • RUS: Från ord till handling – förutsättningar att skapa den Bästa livsplatsen 2035
 • Utbildningstillfälle Idéburet Offentligt Partnerskap
 • Samverkanskonferens med tema dialog
 • Upphandling för idéburna
 • Uppmärksammande av rösträtten 100 år
 • Workshop kommande fokusområden

Nyhetsarkiv