Aktiviteter

Nätverk

 • Suicidprevention i Halland.
 • Samverkan mellan idéburna och Psykiatrin i Halland.
 • Referensgrupp MUCF
 • INIP – Interregionala Nätverket Idéburna Processledare

Aktiviteter

2022

Tema: Öppenhet och insyn
Fokusområde: Pandemins konsekvenser
Aktiviteter:

  • Avstämning HÖKs målbild 2024
  • Samverkanskonferens med tema öppenhet och insyn
  • Dialogmöte: ”HÖK efter 2024”
  • Framtagandet av modell kring psykisk hälsa
  • Utbildning IOP och upphandling för idéburna (rest från 2021)
  • Framtidsforum: Omstart för föreningslivet
  • Utbildning GDPR
  • Digitalisering – kommunikation