Aktiviteter

Nätverk

 • Suicidprevention i Halland.
 • Samverkan mellan idéburna och Psykiatrin i Halland.
 • Referensgrupp MUCF
 • INIP – Interregionala Nätverket Idéburna Processledare

Aktiviteter

 • 15-18:e oktober – Vår demokrati – värd att värnas varje dag
 • 18:e oktober – #ViMåstePrata med Emma Frans
 • 19:e oktober – Dialogkonferens med SKR
 • 18:e november – Samverkanskonferens med tema dialog
 • Utbildningstillfälle Idéburet Offentligt Partnerskap
 • Upphandling för idéburna
 • Workshop kommande fokusområden

Genomförda aktiviteter 2021

 • Föreningars livskraft i en ny tid
 • Dialogmöte Demokrativillkor
 • Dialogmöte tillväxtstrategin
 • Framtidsforum: Så öppnar ni smittsäkert!
 • RUS: Från ord till handling – förutsättningar att skapa den Bästa livsplatsen 2035