Engagera dig i en kommitté

Sedan 2021 har vi jobbar med kommittéer i vår Överenskommelse. Det är ett sätt som gör att fler organisationer kan vara med och ta fram underlag och driva vår process framåt. Arbetsgruppen HÖKar ansvarar för att kommittéerna drivs framåt och för att sprida gruppernas arbete till alla parter inom den Halländska Överenskommelsen.

I år kan parterna engagera sig i följande kommittéer:

Nomineringsprocess för idéburna
Leds externt av Björn Lind (Hallands bildningsförbund).
Övriga i gruppen: Kristina Hallén Flaa (Sensus), Leif Eskelid (DHR), Björn Ericson (Riksteatern) och Bo Westman (LLUH).
Uppdrag: ta fram en process för hur nomineringar och tillsättningar av idéburna representanter hanteras när nomineringarna överstiger antal platser i arbetsgruppen. Förslag ska presenteras till HÖKar-mötet 16:e juni 2022.

Framtidsforum
Leds av: Yvonne Danielsson (Region Halland).
Övriga i gruppen: Sofie Johansson (ABF/Rättvisecentrum), Leif Andersson (Parasport), Maritha Johansson(Diabetesförening).
Uppdrag: Ta fram koncept för vad Framtidsforum ska syfta till och bestå av. Planera och genomföra framtidsforumet under våren 2022 på temat Återstart för föreningslivet.
Arbetet pågår våren 2022.

Underlätta avtal och upphandlingar för idéburna
Leds av: Rebecca Nordström.
Övriga i gruppen: Kristina Norrman (ABF), Kristina Hallén Flaa (Sensus), Sandra Hidgård/Peter Gårdestedt (RF-SISU).
Uppdrag: Ansvarar för att planera och genomföra utbildning om IOP och upphandling för idéburna.
Arbetet sker höst/vinter 2022.

Om du är intresserad för att delta i någon kommitté är du varmt välkommen att anmäla dig till rebecca@hbf.se


Förutom ovanstående kommittéer kommer arbetsgruppen att fördjupa sin inom psykisk hälsa, HÖK efter 2024, samt samverkanskonferensen – ”Öppenhet och insyn”.