Föreningars livskraft i en ny tid

Föreningars livskraft
i en ny tid

Har du funderat på varför ett fritt föreningsliv är skyddat i Sveriges grundlag? Eller vad det är som gör att vissa föreningar har enklare än andra att locka till sig nya medlemmar?

Rätten att organisera sig och göra sin röst hörd är en central del i den svenska demokratin. Sveriges historia är kantad av individer som gått samman för att kämpa för ett bättre Sverige med samtalet och engagemanget som främsta metod. Det sägs att demokratin måste vinnas varje dag. Låt oss vara förberedda för att fortsätta göra det även när samhället förändras!

PROGRAM

Inspirationsföreläsning:
”Deltagande, demokrati och den sociala frågan”

Sofia Näsström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring politisk filosofi och hon har nyligen gett ut boken ”Demokrati – en liten bok om en stor sak”.

Panelsamtal:

Konkreta exempel på hur arbetet med återväxt kan se ut, både på organisations- och medlemsnivå. Och behöver återväxt alltid handla om att engagera ungdomar?
Ingegerd Sahlström är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna. Med ett stort engagemang i såväl kulturföreningar och i politiska sammanhang har hon ofta agerat mentor för nya medlemmar.
Anders Pihl är församlingsherde i Svenska kyrkan och jobbar med att fånga upp, ta till vara på och utveckla ungas engagemang i Svenska kyrkan.
Hallands 4H är en förening där verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar. Medlemmarna får lära sig att ta ansvar och engagera sig för det de själva tycker är viktigt och kul, även i mycket ung ålder.

Välkommen!

Anmälan

Tid: 18:00-20:00
Datum: 28:e april
Kostnadsfritt
Sista anmälningstid: 27:e april
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/179137