Summering av 2020 års samverkanskonferens!

Årets samverkanskonferens hölls på temat ”Psykisk hälsa, under och efter Covid-19”. Den psykiska hälsan i Halland har varit ett fokusområde för den Halländska Överenskommelsen under hela 2020. Utbrottet av Covid-19 gjorde att behovet av att stärka Hallänningarnas hälsa kom i ett nytt ljus, med ökad angelägenhet.

Människor mår bra av att känna sammanhang, förstå sin tillvaro och känna till vilka strategier man kan använda sig av för att påverka sin situation. Alla dessa behov sattes ur spel i våras när Covid-19 fick samhällsspridning och fokus ställdes om för att hindra smittspridningen genom begränsade kontakter. Konferensen inleddes med talare som beskrev mänskliga behov och vad man kan göra.

”Institutioner för att hantera samhällstrauma behövs” Karolina Enquist Källgren: Det gemensammas roll för den personliga trösten

Utifrån idéhistoriska nedslag berättade Karolina Enquist Källgren om lidande och historiska strategier för kollektiv tröst. Karolina tog med oss på en resa från 500-talets trösteskrifter till ett reformerat samhälle med vetenskapliga individuella lösningar. Vetenskapliga framsteg för att underlätta smärta, ohälsa och sorg är avgörande för individer. Men är vetenskapens verktyg ändamålsenliga för kollektiv sorg? Historiskt har det funnits institutioner som fungerat som ”skolor för tröst”, framförallt genom kyrkorna. Men hur kan sådana institutioner byggas upp eller förstärkas idag?

”Sveriges fysiska hälsa ökade kraftigt på grund av storskaliga, mångfacetterade satsningar under lång tid” Ing-Marie Wieselgren: Kraftsamling för psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) tog våren 2019 initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren leder arbetet och började sitt framträdande med en tillbakablick på 1900-talet när svenskens fysiska hälsa ökade markant. Samhället storsatsade på flera områden samtidigt: infrastruktursatsningar, som byggde ut vatten och avloppssystem, förenades med informationskampanjer om hygien, kost och rörelse. Satsningarna blev en succé. Ing-Marie efterlyste en liknande utveckling inom den psykiska hälsan. Vad skulle motsvarigheten vara? Ing-Marie tipsade om den kunskapsbank som vuxit fram. Där finns tips och råd indelade efter målgrupp och verksamhet. Banken hittar du här.

”I Sverige är luften fri, så varför är du inte ute mer?” Conradin Weindl: Luften är fri!

Naturvandringar och andra utomhusaktiviteter har fått en uppmärksamhet som en av de mer coronasäkrade aktiviteterna. 2021 är friluftslivets år och det uppmärksammas i en nationell satsning där fokus ligger på att expandera människors kunskap om och närhet till naturen. Conradin Weindl informerade om satsningen och bad alla som är intresserade att delta i satsningen att kontakta honom för mer information.

Konferensen avslutades med ett längre samtalspass där deltagarna utgick från hur Covid-19 påverkar den psykiska hälsan. Grupperna utgick från tre frågor: 1. Vad är annorlunda nu? 2. Hur påverkar den rådande situationen den psykiska hälsan i er verksamhet? och 3. Vad behöver/kan vi göra för att möta pandemins effekter tillsammans?

Gruppsamtalen dokumenterades och kommer användas i det vidare arbetet tillsammans med psykiatrin. Vi hoppas att ni hade lika trevligt som vi. / Arbetsgruppen