Förslag på ny arbetsgrupp (HÖKar 2021)

 In Okategoriserade

Den 1:a november gick nomineringstiden ut för den Halländska Överenskommelsens arbetsgrupp för 2021(HÖKar).

Arbetsgruppen består av fyra tjänstepersoner från Region Halland och åtta representanter från idéburen sektor.

Region Hallands representanter väljs internt, medan de idéburna representanterna väljs av Överenskommelsens idéburna parter i samband med samverkanskonferensen 12:e november.

Till de idéburna platserna kom det in nio nomineringar: Kristina Hallén Flaa (Sensus), Sandra Hidgård (RF-SISU Halland), Leif Andersson (Parasport Halland), Marita G Johansson (Folkrörelsearkivet i södra Halland/Arkiv Halland), Bo Westman (Lokalt Ledd Utveckling Halland), Kristina Norrman (ABF), Gerd Pontén (Autism & Aspergerföreningen Halland), Leif Eskelid (DHR Region Halland) och Marita Johansson (Diabetesföreningen).

De nominerade har tagit fram ett förslag gemensamt:

Kristina Hallén Flaa (omval),
Bo Westman (omval),
Kristina Norrman (omval),
Leif Andersson (omval),
Leif Eskelid (omval)
Sandra Hidgård (nyval),
Marita G Johansson (nyval), och
Gerd Pontén (nyval)

Processen framåt

Alla idéburna parter som närvarar på samverkanskonferensen har möjlighet att godkänna eller avslå det ovanstående förslaget på arbetsgrupp. Skulle förslaget avslås så ställs namn mot namn och avgörs med majoritetsbeslut. De namn som kan föreslås ska vara nominerade innan 1:a november. Gruppen som väljs tillträder 2021.