Nominera till arbetsgruppen

 In Okategoriserade

Kopplat till den Halländska Överenskommelsen (HÖK) finns en arbetsgrupp bestående av personer från Region Halland och den idéburna sektorn. Mandatet för den nuvarande arbetsgruppen går ut vid årsskiftet och det är därför dags att nominera till den nya gruppen. Region Halland har en intern process för sina representanter. Den idéburna sidan tillsätter representanter baserat på nomineringar från de som skrivit under Överenskommelsen.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbetsgruppen ansvarar för att initiera, följa och stötta processer som förverkligar den Halländska Överenskommelsen. Arbetsgruppen ansvarar inte för några ekonomiska medel och har inte någon särställning i relation till övriga signerande parter. Gruppen som väljs för perioden 2021 kommer att fortsätta initiera, följa och stötta processer i enlighet med den Halländska Överenskommelsen och dess handlingsplan.

För att arbetsgruppen ska lyckas med sitt uppdrag är det önskvärt att de individer som nomineras kan uppfylla följande önskemål:

  • Har möjlighet att närvara på möten som sker på dagtid.
  • Har möjlighet att avsätta tid för förberedelser och efterarbeten.
  • Har en bred förankring i den idéburna sektorn.
  • Har mandat från sin organisation att verka bredare än den egna organisationens inriktning.
  • Erfarenhet av strategiskt arbete.
  • Verkar på regional nivå.
  • Organisationen som personen är ansluten till har signerat Överenskommelsen.

Nomineringarna till arbetsgruppen skickas till rebecca@hbf.se senast den 1:a november 2020.

Nuvarande arbetsgrupp (2019-2020):

Idéburna:                                                                                                Region Halland:
Kristina Hallén Flaa (Studieförbundet Sensus) Anette Johansson (Kultur och skola)
Anders Bengtsson (RF-SISU Halland)                                           Staffan Carlsson (Social hållbarhet)
Leif Eskelid (DHR Region Halland)                                                  Anders T. Carlsson (Kultur och skola)
Daniel Jönsson (Riksteatern Halland)                                          Boel Abelson Crossley (Social hållbarhet)
Kristina Norrman (ABF)
Leif Andersson (Parasport Halland)
Bo Westman (Lokalt Ledd Utveckling Halland)
Vakant

Länkar:
Nomineringsbrev
Arbetsgruppens arbetsordning