HÖK och psykisk hälsa

Under hösten 2020 startar Region Hallands psykiatri och idéburen sektor upp samtal för ökad samverkan!

Ett av de största samhällsproblemen idag är psykisk ohälsa. Det är ett problem som inte bara drabbar enskilda individer, utan också anhöriga och samhället i stort. Trots att den psykiska ohälsan definierats som ett av de största samhällsproblemen under lång tid så är det ett problem som växer.

Under våren 2020 hölls några inledande samtal mellan Den Halländska Överenskommelsens arbetsgrupp och ledningsgruppen för Psykiatrin i Halland. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra och att vi kan kroka arm för att skapa en starkare psykisk hälsa i Halland.

Det finns många områden där vi skulle kunna börja. Vårens diskussioner landade i en samsyn om att det är alldeles för lätt för människor att hamna mellan stolarna. Särskilt i mående som befinner sig precis nedanför stadiet av psykisk sjukdom och därmed inte faller inom vårdens uppdrag.

Vem har ansvar för att människor mår bra?

Inom forskningen finns en teori som kallas känsla av sammanhang (KASAM). Den går i stort ut på att ingen människa är 100 % frisk eller 100 % sjuk, utan att vi ständigt befinner oss i olika grader av friskhet. Den graden kan påverkas och göras mer motståndskraftig och därmed förebygga ohälsa. Graden av friskhet påverkas primärt av tre faktorer:

  • Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse.
  • Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga.
  • Meningsfullhet i livet, vilket man upplever om det känns som de utmaningar man möter är värda att engagera sig i.

Dessa faktorer råkar dessutom vara några av de fantastiska biverkningar som engagemang i föreningslivet kan skapa. Så varför inte hjälpas åt?

I oktober 2020 anordnas en träff där vi (psykiatrin och idéburna organisationer) träffas för att lära känna varandra och börja skissa på en plan för hur vi tillsammans kan ta oss an frågan om psykisk hälsa i Halland.