HÖKar följer covid-19

I mitten av mars införde regeringen åtgärder för att hindra samhällsspridningen av Covid-19. Förbud av folksamlingar som överstiger 50 personer, rekommendationer kring social distansering och försiktighetsåtgärder för att skydda andra och sig själv infördes.

Sedan dess har den Halländska Överenskommelsens arbetsgrupp (HÖKar) följt utvecklingen med regelbundna avstämningar och rapporter från påverkad verksamhet. Kortrapporter från diskussionerna skickas ut genom Bästa samverkansplatsens nyhetsbrev. Där finns också tips på hur andra har gjort för att anpassa sin verksamhet till det exceptionella läget.