Aktiviteter

 

Nätverk

  • Samtal om suicidprevention i Falkenberg.
  • Uppstartssamtal strategisk samverkan mellan idéburna och Psykiatrin i Halland.
  • Referensgrupp MUCF

Aktiviteter

Hösten 2020:

Planer 2021:

  • Utbildningstillfälle Idéburet Offentligt Partnerskap
  • Samverkanskonferens med tema dialog
  • Upphandling för idéburna
  • Uppmärksammande av rösträtten 100 år
  • Workshop kommande fokusområden

Idébank